Nieuws

Als sinds 2017 zijn we bezig met de plannen voor de herinrichting van ons Sportpark Bovenmolen. Het laatste 1,5 jaar hebben we onze leden ook meegenomen in deze plannen via informatieavonden en op de algemene ledenvergaderingen. Voor degenen voor wie dit nieuw is verwijzen we graag naar de recent verschenen presentatiegids, daarin staan de plannen ook opgenomen!

OWIOS heeft in juli 2022 officieel bij de Gemeente Oldebroek een plan ingediend voor de herinrichting van Sportpark Bovenmolen. We kunnen onze plannen niet financieren zonder de hulp van de gemeente Oldebroek.
Voor de gemeente waren zulke initiatieven ook nieuw, er was binnen de gemeente geen beleid/kaders aanwezig waaraan ze zulke initiatieven konden toetsen. Vandaar dat er door de gemeente het afgelopen jaar eerst een "Toetsingskader Sport & Cultuur" is opgesteld. Dit toetsingskader is ondertussen vastgesteld en werd donderdag 14 september besproken in de raadscommissie Samenleving & Bestuur.

OWIOS-voorzitter Jacko van den Bosch sprak mede namens VSCO en WHC in tijdens deze vergadering. Vervolgens werd het toetsingskader besproken in de commissie. Deze vergadering is terug te kijken voor iedereen op onderstaande link: https://channel.royalcast.com/webcast/oldebroek/20230914_1 . Het agendapunt 4 begint in de video bij 1uur en 34 minuten.

Het toetsingskader en de begeleidende informatienota is ook gepubliceerd en hier te raadplegen: toetsingskader, begeleidende informatienota

Zoals in de inspreekbijdrage te horen is kunnen wij als bestuur van OWIOS vinden in het opgestelde toetsingskader. Onze ingediende plannen voldoen ons inziens aan dit toetsingskader. De volgende stap in het proces is dat het onderwerp van OWIOS behandeld gaat worden in de Gemeenteraad, die hebben uiteindelijke het laatste woord. Voor die tijd zullen we echter als OWIOS ook een besluit moeten nemen op onze ledenvergadering. Binnenkort zullen we daarom weer een informatieavond organiseren met kort daarna een Algemene Ledenvergadering om definitief een besluit te nemen. Hou de berichtgeving hierover dus goed in de gaten! We hopen ook op goede opkomst voor beide avonden. We vinden het met name belangrijk dat ook de wat jongere leden (ca. 16 jaar tot 40 jaar) aanwezig zijn op deze avonden! Het gaat immers om hun toekomst!

Bestuur OWIOS

 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd