Nieuws
Geachte leden, Namens het bestuur wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 28 november 2022, aanvang 20.00 uur.
 
De volgende agendapunten zullen aan de orde komen:
1. Opening door de voorzitter;
2. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 22 november 2021;
3. Jaarverslag van het bestuur seizoen 2021-2022;
4. Verslag van de penningmeester seizoen 2021-2022;
5. Verslag van de kascommissie;
6. Verkiezing leden van de kascommissie;
7. Aanpassing statuten;
8. Beleidsplan 2022-2025;
a. Contributiestijging:
b. Update kantine.
9. Vaststelling begroting 2022-2023;
10. Verkiezing bestuursleden;
11. Rondvraag.
 
Volgens de richtlijnen zijn in het seizoen 2022-2023 de volgende bestuursleden aftredend: de penningmeester en bestuurslid jeugdzaken.
 
Zoals bekend is de functie van penningmeester vacant. Bestuurslid jeugdzaken is de heer H. (Henk) Sneller. We zijn blij te kunnen melden dat de heer G. (Gerard) van Hooren bereid is gevonden om de bestuursfunctie penningmeester op zich te nemen. Voorgesteld wordt om de heer G. van Hooren te benoemen als bestuurslid penningmeester. De heer Sneller heeft zich weer beschikbaar gesteld voor een nieuw termijn als bestuurslid jeugdzaken. Het bestuur stelt voor om de heer Sneller te herkiezen in zijn huidige functie.
 
In 2025 bestaat onze voetbalvereniging 100 jaar. Dit jubileum wil het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om alle activiteiten van ons jubileum goed te organiseren, is het bestuur voornemens om een extra, tijdelijke bestuursfunctie in het leven te roepen: bestuurslid jubileum 2025. Deze functie zal bestaan uit 1 bestuurstermijn van 3 jaar. We zijn verheugd te kunnen melden dat de heer C (Constan) Uitslag bereid is gevonden om de bestuursfunctie jubileum 2025 op zich te nemen. We stellen voor om de heer C. Uitslag te benoemen als bestuurslid jubileum 2025.
 
(Tegen)kandidaten, voor één van de bovengenoemde functies, kunnen zich tot vrijdag 25 november 2022 vóór 20.00 uur schriftelijk melden via het postadres van de vereniging: J. Sellis, Middenweg 14, 8095 RB ’t Loo – Oldebroek of via het email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
De jaarrekening, de begroting en het verslag van de kascommissie en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 22 november 2021 liggen vanaf woensdag 23 november 2022 ter inzage in de kamer van de jeugdcommissie. 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zien uit naar uw aanwezigheid en inbreng. Mocht u echter vragen hebben, neem dan gerust contact op via:  06-36101630 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de voetbalvereniging OWIOS
Jolanda Sellis
 
 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd