Nieuws
Aan: Alle leden vv OWIOS
Datum: 17 november 2021
Betreft:Algemene Ledenvergadering
 
Geachte leden,
Namens het bestuur wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 22 november 2021, aanvang 20.00 uur.
 
In verband met de coronavoorschriften heeft het bestuur besloten om de ALV zowel fysiek als digitaal te organiseren. Fysieke aanwezigheid is met name bedoeld voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om online de ALV te volgen. We verzoeken u zaterdag 20 november vóór 20.00 uur uw aanwezigheid door te geven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Geef daarbij aan of u  fysiek of digitaal de vergadering wilt bijwonen. U kunt alleen fysiek de ALV bijwonen als u een schriftelijke bevestiging hiervoor hebt ontvangen van de secretaris. Alle overige deelnemers ontvangen een link via Microsoft Teams om aan de vergadering te kunnen deelnemen. Check graag ruim van tevoren of de link werkt.
 
De volgende agendapunten zullen aan de orde komen:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 23
november 2020;
3. Jaarverslag van het bestuur seizoen 2020-2021;
4. Verslag van de penningmeester seizoen 2020-2021;
5. Verslag van de kascommissie;
6. Verkiezing leden van de kascommissie;
7. Beleidsplan 2021-2024;
8. Vaststelling begroting 2021-2022;
9. Verkiezing bestuursleden;
10. Rondvraag
 
Volgens de richtlijnen zijn in het seizoen 2021-2022 de volgende bestuursleden aftredend: de secretaris en het bestuurslid accommodatiezaken. Dit zijn respectievelijk mevr. J. (Jolanda) Sellis- van Oene en dhr. M. (Thijs) Brink. Beiden hebben aangegeven weer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als bestuurslid. Het bestuur stelt dan ook voor om mevr. Sellis – van Oene en dhr.Brink te herkiezen in hun huidige functie.
 
Daarnaast heeft penningmeester dhr. H. (Henk) Scheffel aangegeven zijn functie als penningmeester neer te leggen. De functie penningmeester is daarmee vacant.
Het bestuur roept de leden op zich beschikbaar te stellen en/of om goede kandidaten aan te dragen. (Tegen)kandidaten, voor één van de bovengenoemde functies, kunnen zich tot
vrijdag 19 november 2021 vóór 20.00 uur schriftelijk melden via het postadres van de vereniging: J. Sellis, Middenweg 14, 8095 RB ’t Loo – Oldebroek of via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
De jaarrekening, de begroting en het verslag van de kascommissie en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 23 november 2020 liggen vanaf woensdag 17 november 2021 ter inzage in de kamer van de jeugdcommissie.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zien uit naar uw aanwezigheid en inbreng. Mocht u echter vragen hebben, neem dan gerust contact op via:  06-36101630 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de voetbalvereniging OWIOS
Jolanda Sellis
Secretaris
 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd