Nieuws
Maandag 23 november was de eerste digitale ledenvergadering in de historie van OWIOS, ook waren er enkele leden fysiek aanwezig in de kantine. Totaal waren er ruim 30 leden die de vergadering volgde.
 
Terugblik afgelopen seizoen
Er was een terugblik op het afgelopen seizoen welke natuurlijk overschaduwd werd door Corona. Vanaf half maart werd de competitie gestopt en ging de kantine op slot. Naast dat we onze favoriete sport niet konden beoefenen was er natuurlijk ook het sociale aspect welke geheel stil kwam te liggen. De eerste seizoenhelft was er nog wel een kampioen te begroeten, namelijk onze veteranen (45+). Daarnaast ging ook het nieuwe seniorenteam OWIOS 6 van start, een vriendenteam met spelers uit diverse elftallen welke bij het stopzetten van de competitie ook bovenaan stonden. Ook de sponsorcommissie heeft het afgelopen seizoen meerdere activiteiten kunnen organiseren. Zo waren er ontbijtsessies bij Molen de Tijd (Bakker Schuld) en bij Car Care Center. Daarnaast was er nog een bijeenkomst over de Wet Arbeid in Balans, verzorgt door Vopas en vlak voor de lock down was er nog een buffet na de wedstrijd OWIOS - VSCO. Bij deze wedstrijd is er  tevens de nieuwe LED-   verlichting op het hoofdveld in gebruik genomen. Deze verlichting met een lichtsterke van 350 lux voldoet o.a. aan de normen voor de organisatie van jeugdinterlands. Ook de Rabobank deed hiervoor een bijdrage van maar liefst € 9.000. Ook was er de her-certificering van onze jeugdopleiding. Wederom behoren wij bij een select gezelschap van verenigingen die het predicaat "Lokale Jeugdopleiding" mogen gebruiken.
 
Financieel
OWIOS is een financieel gezonde vereniging. Ook het afgelopen jaar werd ondanks de corona positief afgesloten. Het grootste van het positieve resultaat werd gerealiseerd door de de club van 50 en de Recycling activiteiten welke in 2019 werd gestart. Deze middelen worden gereserveerd voor de plannen van de nieuwe kantine. De kascommissie gaf ook hun goedkeuring over de jaarrekening.
 
Ook denkt OWIOS aan de toekomst en aan de volgende generatie. Elke jaar wordt er ruim € 30.000 opzij gezet voor toekomstige investeringen aan de accommodatie. Hierbij moet gedacht worden aan kleedkamers, renovatie velden, verlichting velden, hekwerken, installaties, machines groenploeg, etc.
 
Ook de begroting van het huidige seizoen werd goedgekeurd door de aanwezige leden. Normaal gesproken wordt deze altijd behandeld in de ledenvergadering van mei, maar deze kon dit jaar niet door gaan in verband met corona. De begroting is door de corona ook alweer deels achterhaald. Het competitie voetbal ligt sinds oktober weer stil en ook de kantine is weer gesloten. Het bestuur verdiept zich in de subsidie pakketten die vanuit het Rijk beschikbaar zijn of worden gesteld. Daarnaast heeft de Gemeente Oldebroek een fonds in het leven geroepen om aanvragen in te dienen. De verwachting is dus dat we hierdoor niet in de financielle problemen gaan komen.
 
Plannen kantine
Op dit moment is er een onderzoek gaande in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie naar de "Open Club" gedachte. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van de Gemeente Oldebroek. Kort gezegd houdt dit om te onderzoeken of meerdere partijen/verenigingen gebruik willen maken van ons Sportpark en gebouwen. Ons sportpark is alleen in de avond in gebruik en de kantine alleen op donderdagavond en op zaterdag. De rest van de week is ons Sportpark leeg. Door meer gebruikers naar ons sportpark te krijgen ontstaat er meer roering op ons sportpark. Ook zijn er hierdoor betere subsidie mogelijkheden en is er een betere business-case te maken voor de plannen voor de kantine. De leden stemden unaniem in met deze te varen koers!
 
Op dit moment is er ook een bouwcommissie gestart. Zij gaan in samenspraak met een advies bureau kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwbouw/verbouw van de kantine en een eventuele herinrichting van ons Sportpark. De planning is dat er in 2021 een voorstel komt aan de Ledenvergadering waarin we drie scenario's schetsen en waaruit de leden vervolgens een keuze kunnen maken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan nieuwbouw, verbouw en complete nieuwbouw waarin alle huidige gebouwen een plaats gaan krijgen.
 
Recycling activiteiten
In april 2019 is er in samenwerking met Jan Bakker en Van Werven gestart met de inzameling van harde kunststoffen bij OWIOS. Daarnaast werden de activiteiten uitgebreid met de inzameling van Oud IJzer en Frituurvet. Totaal er er al ruim € 26.000 met deze actie opgehaald. Zoals al is toegezegd reserveren we deze gelden voor de plannen voor de kantine.
 
Bestuursverkiezing.
Bert Mostert heeft na 18 jaar afscheid genomen als penningmeester. Henk Scheffel werd voorgedragen als nieuwe penningmeester. Daarnaast liepen de termijnen af van Alex Jonker (sponsorzaken) en Jacko van den Bosch (voorzitter), zij waren beiden herkiesbaar. Alle drie de heren werden unaniem (her/ge)kozen.

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd