Nieuws
Aan: Alle leden vv OWIOS
Datum: 9 november 2020
Betreft: Algemene Ledenvergadering (ALV)
 
Geachte leden,
Namens het bestuur wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 23 november 2020 om 20.00 uur.
 
In verband met de coronavoorschriften heeft het bestuur besloten om de ALV zowel fysiek als digitaal te organiseren. Fysieke aanwezigheid is met name bedoeld voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om online de ALV te volgen.
 
In de kantine is een beperkt aantal plaatsen (30 stuks) beschikbaar. We verzoeken u zaterdag 21 november vóór 20.00 uur uw aanwezigheid door te geven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Geef daarbij aan of u fysiek of digitaal de vergadering wilt bijwonen. U kunt alleen fysiek de ALV bijwonen als u een schriftelijke bevestiging hiervoor hebt ontvangen van de secretaris. Alle overige deelnemers ontvangen een link via Microsoft Teams om aan de vergadering te kunnen deelnemen. Check graag ruim van tevoren of de link werkt.
 
Volgende agendapunten zullen aan de orde komen:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen van de:
  - Algemene Ledenvergadering van maandag 28 oktober 2019;
3. Jaarverslag van het bestuur seizoen 2019-2020;
4. Verslag van de penningmeester seizoen 2019-2020;
5. Verslag van de kascommissie;
6. Beleidsplan 2020-2023;
7. Vaststelling begroting 2020-2021;
8. Verkiezing bestuursleden;
9. Rondvraag
 
Volgens de richtlijnen zijn in het seizoen 2020-2021 de volgende bestuursleden aftredend: de voorzitter en bestuurslid sponsorzaken. Dit zijn respectievelijk dhr J.A.M. ( Jacko) van den Bosch en dhr A. (Alex) Jonker.
De voorzitter en bestuurslid sponsorzaken hebben aangegeven weer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als bestuurslid. Het bestuur stelt dan ook voor om dhr. Van den Bosch en dhr. Jonker te herkiezen in hun huidige functie.
 
Zoals bekend heeft dhr. Mostert (Bert) heeft zich vorig jaar niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. De heer H. (Henk) Scheffel is bereid gevonden om de bestuursfunctie penningmeester op zich te nemen en heeft dit op ad interim basis op zich genomen vanaf 1 maart jl. Het bestuur stelt dan ook voor dhr H. Scheffel te benoemen als penningmeester. 
 
(Tegen) kandidaten, voor bovengenoemde functies, kunnen zich tot vrijdag 20 november 2020 vóór 20.00 uur schriftelijk melden via het postadres van de vereniging: J. Sellis, Middenweg 14 8095 RB ’T Loo – Oldebroek of via het
emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
De jaarrekening, het verslag van de kascommissie en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 29 oktober 2019 liggen donderdagavond 19 november en zaterdagochtend 21 november 2020 ter inzage in het wedstrijdsecretariaat.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zien uit naar uw aanwezigheid en inbreng. Mocht u echter vragen hebben, neem dan gerust contact op via: tel. 06-36101630 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van de voetbalvereniging OWIOS
 
Jolanda Sellis
Secretaris
 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd