Nieuws
De contributie zullen voor dit seizoen op de volgende data worden geïncasseerd. Voor spelende leden wordt op hetzelfde moment ook het wasgeld afgeschreven. 
  
Wij willen de contributie incasseren op: 
3e kwartaal 2020: 27 augustus 2020 
4e kwartaal 2020: 27 oktober 2020 
1e kwartaal 2021: 28 januari 2021 
2e kwartaal 2021: 27 april 2021 
  
De contributie is op dit moment: 
Kabouters  Gratis 
Pupillen  € 32,50
Junioren  € 37,50
Senioren€ 52,50
35+/45+/Vrouwen 25+€ 32,50
Steunende leden€ 25,00
Oldebroek in beweging€ 52,50
 
Het wasgeld wordt bij spelende leden automatisch geïncasseerd. Het wasgeld is vastgesteld op € 22,- per spelend lid per jaar. Het wasgeld wordt in 4 kwartalen geïnd à € 5,50 tegelijkertijd met de contributie. 
 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd