Nieuws

Beste allen,

 

De nieuwe maatregelen die zondagmiddag bekend gemaakt zijn door het kabinet hebben ons doen besluiten in samenspraak met slagerij v Asselt dat de uitlevering die gepland stond voor maandag 16 maart en donderdag 19 maart tot een nader te bepalen datum wordt uitgesteld. Deze zeer uitzonderlijke situatie waar we ons in begeven vraagt ook ons om verantwoordelijkheid te nemen. We hopen op ieders begrip en willen tevens ook van Asselt bedanken voor het meedenken in deze lastige situatie.

 

Activiteitencommissie OWIOS

 


 

Beste leid(st)ers, spelers en speelsters, ouders,

 

Voor maandag 16 maart en donderdag 19 maart staat de uitgifte van de vleesactie gepland. Ten aanzien van het corona -virus zijn er samen met het bestuur een aantal maatregelen besproken om de uitgifte van het vlees veilig te laten verlopen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we naast alleen de kantine ook andere ruimtes gebruiken waar we voor teams vlees uitstallen. Denk hierbij aan de kleedkamers, bestuurskamer etc. Dit om zoveel mogelijk onderling contact te vermijden en de groepjes die zich in dezelfde ruimte begeven zo klein mogelijk te houden. Daarnaast mag de bestelling door maximaal 1 persoon worden opgehaald. Dus met name voor de ouders van de jongste leden, laat je kind in dit geval thuis. Mocht het haalbaar zijn dat 1 persoon meerdere bestellingen kan meenemen dan geniet dit uiteraard de voorkeur

 

Voor de volgende teams zal aanstaande maandag om 19u de bestelling klaarstaan:

 

Jongens 8-1    jongens 8-2     jongens 8-3

Jongens 9-1

Jongens 10-1  jongens 10-2

Meiden 11-1

Jongens 11-1  jongens 11-2

Jongens 12-1

Jongens 13-1  jongens 13-2

Jongens 15-1

Meiden 17-1

Jongens 17-1  jongens 17-2

Jongens 19-1

 

Voor de overige teams zal dit donderdag 19 maart zijn. Ook dit kan vanaf 19u afgehaald worden.

 

De indeling waar de vleeswaren per team uitgestald staan is nog niet bekend. We zullen dit in ieder geval zo goed mogelijk proberen aan te geven. In ieder geval zijn de lijntjes met de leiders kort om die tot aan maandag van informatie te voorzien. Door op deze manier de uitgifte van de vleesactie in te richten zijn we van mening dat we heel goed kunnen voldoen aan de adviezen die door het RIVM zijn uitgegeven ten aanzien van corona -virus. We willen iedereen wel verzoeken de bestelling te komen ophalen. We zijn nu helaas niet in de gelegenheid om grote hoeveelheden vlees te bewaren en op andere avonden uit geven dan bovengenoemd. Het hele gebeuren rondom het coronavirus noopt on helaas om wat stringentere maatregelen te nemen dan normaliter. Hopelijk heeft een ieder hier begrip voor.

 

Met vriendelijke groet,

 

Activiteitencommissie OWIOS

 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd