Nieuws
Maandag 16 december 2019 om 19.30 uur, plaats: kantine
 
Alle leden van de supportersvereniging worden uitgenodigd om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Daarin wordt duidelijkheid verschaft wat er met de gelden van de supportersvereniging gebeurd en hoe de vereniging ervoor staat. 
 
Agendapunten die minimaal aan de orde komen:
Opening door de voorzitter
Mededeling vanuit het bestuur
Notulen 10 december 2018
Jaarverslag
Verslag kascontrolecommissie
Financieel verslag
Bestuurverkiezing:
Jan van Erven is aftredend en herkiesbaar;
Rondvraag
Sluiting
 
Bestuur Supporters Vereniging OWIOS
 
Alle leden van de supportersvereniging zijn van harte welkom.
Er staat een kopje koffie klaar.
 
 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd