Nieuws

Alle leden van de supportersvereniging worden uitgenodigd om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Daarin wordt duidelijkheid verschaft wat er met de gelden van de supportersvereniging gebeurd en hoe de vereniging ervoor staat.

 

Maandag 8 december om 19.30 uur, plaats: kantine

 

Agendapunten die minimaal aan de orde komen:

 •  Opening door de voorzitter
 •  Mededeling vanuit het bestuur
 •  Notulen 2013
 •  Jaarverslag
 •  Verslag kascontrolecommissie
 •  Financieel verslag
 •  Bestuurverkiezing:
  • Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden, rooster van aftreden wordt gepresenteerd
 •  Rondvraag
 •  Sluiting

 

Bestuur Supporters Vereniging OWIOS

 

Alle leden van de supportersvereniging zijn van harte welkom.

Er staat een kopje koffie klaar

 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd