Nieuws
Vrijdagavond 24 augustus jl. vond het politiek sportcafé plaats in de kantine van korfbalvereniging Rood-Wit in Wezep. Zowel de verenigingen als de raads- en collegeleden van de gemeente Oldebroek toonden hiervoor een grote belangstelling. Buiten de vijf organiserende verenigingen (OWIOS, Rood-Wit, VSCO, WHC en WTC) lieten ook andere verenigingen hun gezicht zien. Het college van B&W was vertegenwoordigd door wethouder Carlo van Dijk en alle politieke partijen hadden raadsleden afgevaardigd. Na afloop was in de wandelgangen te beluisteren dat een dergelijk initiatief zeker voor herhaling vatbaar is.
Peter Vogelzang was uitgenodigd om deze avond te spreken over het onderwerp “Succesvol bezuinigen”. Dirk-Jan Grootkarzijn was degene die als gespreksleider alles in goede banen leidde.
De heer Vogelzang is jarenlang werkzaam geweest binnen de politie, maar met name ook in de sportwereld heeft hij een reputatie opgebouwd. Op grond van zijn jarenlange ervaring binnen zowel de politie als de sport hield hij een boeiend betoog over crisis, overheid, sport en bezuinigen. In zijn verhaal kwam naar voren dat elk individu een podium nodig heeft van succes. Men moet zich kunnen identificeren, trots zijn op wat men doet en waar men bij hoort. Sport is een bron van inspiratie voor de omgeving en voor maatschappelijke ontwikkelingen. De overheid moet zich dat terdege beseffen en ook onderkennen dat het mensen in beweging zet en mogelijkheden biedt prestaties te kunnen leveren. Dit hoeven niet alleen sportieve (top)prestaties te zijn, maar ook fatsoensnormen en respect voor elkaar kwamen naar voren in het betoog van Vogelzang.
Slechte overheden richten zich alleen op kostenbesparingen en efficiency. Men maakt zich een sterk resultaatgericht denken eigen zoals dat te zien is in het bedrijfsleven. Er wordt minder gestuurd op een goede beeldvorming van, en een sterke vertrouwensband met de samenleving. De taak van de overheid is om de sociale kwaliteit te verhogen. Men verliest het oog voor binding en saamhorigheid in de samenleving en biedt geen perspectief voor maatschappelijke organisaties. Juist perspectief geeft mensen vertrouwen voor de toekomst en zet mensen in beweging.
Bezuinigen is vaak nodig. Vraag je dan als overheid af welke ambities je hebt en waar je de energie en middelen in wilt stoppen. De vraag is waar de euro het meeste rendement oplevert voor maatschappij en samenleving. Niet bot bezuinigen, maar overwogen met het oog op de toekomst. Laat de samenleving hierin meedenken, schep betrokkenheid, creativiteit en samenhang. En biedt perspectief was de kern in het verhaal van de heer Vogelzang.
Na de uiteenzetting van Peter Vogelzang was er gelegenheid voor discussie. Hier werd ook volop gebruik van gemaakt. Na afloop werd er nog lang nagepraat over deze actuele kwestie tussen de aanwezigen in de kantine van Rood-Wit.

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd