Nieuws
Afgelopen zaterdag 11 augustus 2012 is voorafgaand aan de Startdag de Informatiegids OWIOS seizoen 2012-2013 uitgereikt door Wichert van Norel aan jeugdvoorzitster Lieke Sievers. Deze informatiegids is de opvolger van de Jeugdgids welke afgelopen seizoen verschenen is. Op de Jeugdgids zijn het afgelopen jaar veel enthousiaste reacties gekomen. Om deze reden is de gids verder uitgebreid voor alle spelende leden van de vereniging.

De gids is bestemd voor alle spelende leden en ouders van de pupillen. In deze gids staan interessante, relevante en belangrijke informatie over de vereniging OWIOS voor het nieuwe seizoen 2012-2103. Informatie die te vinden is in deze gids zijn o.a. alle contactgegevens van OWIOS, contributie, spelerspas, wasgeld, aanvragen baaldagen, trainingsschema, contactgegevens leiders en trainers, verzekeringen, de gedragscode, plattegrond sportpark en nog veel meer. Hierdoor zal de informatievoorziening, duidelijkheid en de communicatie binnen OWIOS verder toenemen. OWIOS vindt het belangrijk dat de leden en ouders van jeugdleden, weten wat zij van OWIOS mogen verwachten en wat OWIOS van hen verwacht in zowel activiteiten als in gedrag. Wij zijn namelijk met zijn allen OWIOS!

Alle ouders van de pupillen kunnen de gids verkrijgen via de leiders of ophalen bij het wedstrijdsecretariaat. Alle junioren en senioren krijgen de Informatiegids uitgereikt via de leiders. Binnenkort zal de gids ook op de website van OWIOS geplaatst worden.OWIOS wenst een ieder een sportief en gezond jaar waarin iedereen met veel plezier de voetbalsport kan beoefenen en ervan kan genieten.

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd