Ledenadministratie

 

Jolanda Sellis
Secretaris
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 36 10 16 30
Rika Koele - van het Ende
Ledenadministratie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0525 - 63 32 35
Jan-Willem van `t Oever
Contributieheffing
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 -10 81 06 36
 
Aanmelden
Als je voor het eerst op voetbal wilt gaan dan moet je je aanmelden bij OWIOS. Om je aan te melden bij OWIOS klik je op het inschrijfformulier jeugd t/m 16 jaar of het inschrijfformulier vanaf 16 jaar. Vervolgens kun je deze invullen aan beide zijden en ondertekend opsturen/mailen naar de ledenadministratie. Ben je in het bezit van een identiteitsbewijs sluit deze dan ook bij. Een identiteitsbewijs is voor personen van 16 jaar en ouder verplicht. Indien je de afgelopen 3 jaar spelend lid bent geweest bij een andere vereniging en je nu lid wilt worden van OWIOS, hebben we te maken met een overschrijving en moet je overgeschreven worden. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie. Door het lidmaatschap bij OWIOS ben je automatisch lid van de KNVB.
 
Ledenadministratie
Het adres van de ledenadministratie is:
Rika Koele - van het Ende
Rustenburgsweg 21
8096 AA  Oldebroek
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 0525-633235
 
Mutaties
Bij mutaties van je gegevens zoals adres, bankrekeningnummer, etc., ben je zelf verantwoordelijk om dit schriftelijk aan de ledenadministratie mede te delen. Dit kun je doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kun jezelf je gegevens aanpassen via de Voetbal.nl-app bij instellingen.
 
Overschrijven
Indien je bij OWIOS wilt komen voetballen en bent in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging lid geweest, dan moet je je overschrijven van je oude vereniging naar de nieuwe. Bij het aanmelden bij OWIOS vermeld jij op het inschrijfformulier je oude vereniging en je KNVB-nummer. De ledenadministratie dient dan via Sportlink een verzoek tot overschrijving in bij je oude vereniging. Overschrijvingen moeten uiterlijk 15 juni bij het districtskantoor van de KNVB binnen zijn. Er is bij de KNVB geen enkele coulance voor later aangevraagde overschrijvingen. Als je OWIOS wilt verlaten om voor een andere voetbalvereniging te gaan spelen, geldt ook bovenstaande alleen dan net andersom. In gevallen waarin de contributie niet volledig betaald is, of dat je bijvoorbeeld je kleding niet hebt ingeleverd, kan door het bestuur geen medewerking worden verleend aan een eventuele overschrijving naar een andere voetbalvereniging. Wanneer leden verhuizen naar een andere plaats kan er tussentijds overschrijving worden aangevraagd. Hier gelden ander regels voor. Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris of de ledenadministratie.
 
Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap is, behalve bij verhuizing naar een andere plaats, overlijden of ernstige ziekte, slechts mogelijk aan het einde van het seizoen. Opzeggingen moeten schriftelijk uiterlijk 31 mei worden gemeld bij de ledenadministratie. Opzeggingen die niet schriftelijk via de ledenadministratie worden gemeld, worden niet geaccepteerd.
Opzeggen via een trainer of leider is dus niet voldoende! Hierdoor wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd met de daarbij behorende contributie. Voor JO7 tot en met JO11 geldt dat zij, in aanvulling, ook kunnen opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 
Contributie
OWIOS werkt met heel veel vrijwilligers en om deze reden kunnen we de contributie laag houden in vergelijking met de overige verenigingen. De contributie (inclusief bondscontributie en verzekeringspremie) bedraagt met ingang van 1 januari 2023 per kwartaal:
 
Kabouters
Gratis
Pupillen (JO8 t/m JO14)
€ 37,50
Junioren (JO15 t/m JO19)
€ 42,50
Senioren 
€ 57,50
35+/45+ (7x7)
€ 37,50
Steunende leden
€ 27,50

Contributiebetaling vindt plaats in 4 termijnen. De contributiegelden zullen worden afgeschreven op of rondom 30 augustus (3e kwartaal 2023), 27 oktober (4e kwartaal 2023), 26 januari (1e kwartaal 2024) en 26 april (2e kwartaal 2024). Contributieheffing vindt plaats door middel van automatische incasso. Bij meerdere voetballende leden uit één gezin is er recht op 25% korting op de contributie voor het vierde lid en volgende leden, mits allen een heel seizoen gespeeld hebben. Het vierde lid en volgende leden betreft de leden die de laagste contributie betalen. Deze korting wordt niet automatisch verleend, maar dient door de rechthebbende schriftelijk te worden aangevraagd bij de ledenadministratie.
 
Wasgeld
Het wasgeld wordt bij spelende leden automatisch geïncasseerd. Het wasgeld is vastgesteld op € 24,- per spelend lid per jaar. Het wasgeld wordt in 4 kwartalen geïnd à € 6,00 tegelijkertijd met de contributie. De 35+/45+ betalen € 1,25 per kwartaal. Indien een team de wedstrijdkleding zelf wast, kan zij het wasgeld aan het eind van het seizoen terugvorderen van de voetbalvereniging. Het rechthebbende team dient dit schriftelijk aan te vragen bij de penningmeester en vervolgens zal het teruggestort worden op één bankrekeningnummer voor het gehele team.
 
Jeugdsportfonds
Ieder kind moet kunnen sporten is het motto van Jeugdsportfonds en de gemeente Oldebroek heeft zich bij dit Jeugdsportfonds Gelderland aangesloten. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Het jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan OWIOS en vergoedt eventueel benodigde materialen en/of kleding tot een maximum van €      225 per jaar per kind. Het contributiebedrag wordt rechtstreeks op rekening van OWIOS overgemaakt. Ouders en hun kinderen, óf OWIOS, kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair die professioneel betrokken is bij de verzorging en opvoeding van het kind. Een intermediair is bijvoorbeeld een leerkracht op school, een maatschappelijk werker of huisarts. Zie voor meer informatie www.jeugdsportfondsgelderland.nl of neem contact op met de ledenadministratie.
 
Boetes
OWIOS streeft naar Fair Play. Het kan echter voorkomen dat je als gevolg van een overtreding een gele kaart krijgt of er zelfs een veldverwijdering volgt met een rode kaart. Straffen/boetes opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, onder andere als gevolg van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. De heffing van de boetes vindt plaats door middel van automatische incasso. Straffen/boetes opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB aan een team/elftal onder andere door het niet verschijnen bij een wedstrijd, worden verhaald op iedere speler van het betreffende elftal. Tegen de opgelegde straffen van de tuchtcommissie kan beroep worden aangetekend. Dit kan door het lid zelf worden gedaan. Voordat je dit gaat doen, is het raadzaam om eerst contact op te nemen met de secretaris van het hoofdbestuur. Hij kan je van meer informatie voorzien.
 
Spelerspas
Alle spelers vanaf de JO12 dienen te beschikken over een spelerspas, deze zijn digitaal beschikbaar in de wedstrijzaken app. Hiervoor is een foto benodigd. Nieuwe leden dienen via de Voetbal.nl-app zelf een duidelijke foto van zichzelf te uploaden. Ook kun je daar je foto vervangen/wijzigen. Daarnaast mag je je bij een wedstrijd ook indentificeren door middel van een gelding indentiteitsbewijs.
 
Ledenpas
De ledenpas geeft je gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Een ieder wordt verzocht bij thuiswedstrijden van het eerste elftal de ledenpas bij zich te hebben, om op verzoek jouw lidmaatschap van de vereniging te kunnen bevestigen. Bij de toegang van wedstrijden van het eerste elftal geldt: geen pas = geen gratis toegang. Kom onze jongens massaal aanmoedigen! Behalve gratis toegang tot het sportpark biedt de ledenpas je de mogelijkheid om éénmaal tegen een gereduceerd tarief een krat frisdrank of bier af te nemen. Voor de allerkleinsten onder ons is er de mogelijkheid om, in plaats van het bovengenoemde, éénmaal gratis een patatje met een consumptie af te nemen. Na afname zal een kenmerk in het pasje worden aangebracht. Pasjes van voorgaande seizoenen zijn niet meer geldig. Daarnaast biedt je ledenpas ook voordeel bij sommigen sponsoren. Welke sponsoren dat zijn zie je in de presentatiegids.
 

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor jeugd